با دیدن این تصاویر بدنتان مور مور میشود

در رقابت های پوشش زنبور ، شرکت کننده ها ۶۰ دقیقه مهلت دارند تا بیشترین تعداد زنبور را به خود جلب کنند. این شرکت کننده ها فقط یک جفت کفش میپوشند وسایراعضای بدن آنها باید با زنبور پوشیده شود. در رقابت های امسال ، مرد چینی (Wang Dalin) توانست بیش از ۲۷ میلیون زنبور ، چیزی در حدود ۲۶ کیلو را به خود جلب کند. (تعداد زنبور ها بر اساس وزن اندازه گرفته میشود)

زنبور,حمله زنبور ها,پوشیده از زنبور, زنبور,حمله زنبور ها,پوشیده از زنبور, زنبور,حمله زنبور ها,پوشیده از زنبور, زنبور,حمله زنبور ها,پوشیده از زنبور, زنبور,حمله زنبور ها,پوشیده از زنبور, زنبور,حمله زنبور ها,پوشیده از زنبور,

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: