ببرهایی که فقط خورده‌اند و خوابیده‌اند

اضافه وزن ببرهای باغ وحش

گروهی از ببرهای نژاد سیبرین که در باغ وحش چین نگهداری می شوند در فصل زمستان دچار اضافه وزن شدید شده اند.

 

ببر چاق,ببر باغ وحش,اضافه وزن ببر, ببرهای نژاد سیبرین
ببر چاق,ببر باغ وحش,اضافه وزن ببر, ببرهای نژاد سیبرین
ببر چاق,ببر باغ وحش,اضافه وزن ببر, ببرهای نژاد سیبرین
ببر چاق,ببر باغ وحش,اضافه وزن ببر, ببرهای نژاد سیبرین

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: