بحران و تاریکی ادامه دار خوزستان ! + تصاویر

بحران و تاریکی ادامه دار خوزستان ! + تصاویر

 تاریکی ادامه دار خوزستان

قطع آب و برق در خوزستان

مجله مراحم : در ساعات پایانی شب گذشته با بارش اندک قطرات باران باز هم خاموشی به سراغ شهر اهواز و برخی شهرهای دیگر خوزستان آمد.

در اهواز این بار نیز بسیاری از مناطق جمعیتی اهواز مانند سپیدار، کمپلو، پاداد، گلستان و سایر مناطق دچار برق گرفتگی شدند.

در یک ماه گذشته این چندمین بار است که پس از هجوم موج ریزگردها و بارش چندقطره باران برق اهواز قطع شده و به دلیل مشکلات بعدی سیستم آب رسانی شهر نیز دچار بحران شده است.

 
قطع آب و برق در خوزستان , قطع برق در خوزستان , بحران و تاریکی ادامه دار خوزستان , هجوم موج ریزگردها در خوزستان , عکس های قطعی برق در اهواز
قطع آب و برق در خوزستان , قطع برق در خوزستان , بحران و تاریکی ادامه دار خوزستان , هجوم موج ریزگردها در خوزستان , عکس های قطعی برق در اهواز
 قطع آب و برق در خوزستان , قطع برق در خوزستان , بحران و تاریکی ادامه دار خوزستان , هجوم موج ریزگردها در خوزستان , عکس های قطعی برق در اهواز
قطع آب و برق در خوزستان , قطع برق در خوزستان , بحران و تاریکی ادامه دار خوزستان , هجوم موج ریزگردها در خوزستان , عکس های قطعی برق در اهواز
 
 قطع آب و برق در خوزستان , قطع برق در خوزستان , بحران و تاریکی ادامه دار خوزستان , هجوم موج ریزگردها در خوزستان , عکس های قطعی برق در اهواز
قطع آب و برق در خوزستان , قطع برق در خوزستان , بحران و تاریکی ادامه دار خوزستان , هجوم موج ریزگردها در خوزستان , عکس های قطعی برق در اهواز
 قطع آب و برق در خوزستان , قطع برق در خوزستان , بحران و تاریکی ادامه دار خوزستان , هجوم موج ریزگردها در خوزستان , عکس های قطعی برق در اهواز
قطع آب و برق در خوزستان , قطع برق در خوزستان , بحران و تاریکی ادامه دار خوزستان , هجوم موج ریزگردها در خوزستان , عکس های قطعی برق در اهواز
 قطع آب و برق در خوزستان , قطع برق در خوزستان , بحران و تاریکی ادامه دار خوزستان , هجوم موج ریزگردها در خوزستان , عکس های قطعی برق در اهواز
قطع آب و برق در خوزستان , قطع برق در خوزستان , بحران و تاریکی ادامه دار خوزستان , هجوم موج ریزگردها در خوزستان , عکس های قطعی برق در اهواز
 قطع آب و برق در خوزستان , قطع برق در خوزستان , بحران و تاریکی ادامه دار خوزستان , هجوم موج ریزگردها در خوزستان , عکس های قطعی برق در اهواز
قطع آب و برق در خوزستان , قطع برق در خوزستان , بحران و تاریکی ادامه دار خوزستان , هجوم موج ریزگردها در خوزستان , عکس های قطعی برق در اهواز
 قطع آب و برق در خوزستان , قطع برق در خوزستان , بحران و تاریکی ادامه دار خوزستان , هجوم موج ریزگردها در خوزستان , عکس های قطعی برق در اهواز
قطع آب و برق در خوزستان , قطع برق در خوزستان , بحران و تاریکی ادامه دار خوزستان , هجوم موج ریزگردها در خوزستان , عکس های قطعی برق در اهواز
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: