بخش هایی از پلاسکو که هنوز سالم مانده است + تصاویر

بخش هایی از پلاسکو که هنوز سالم مانده است + تصاویر

آخرین تصاویر از قسمت‌های سالم داخل ساختمان پلاسکو

 
مجله مراحم : به گزارش بورس نیوز؛ تصاویر امروز از محل ساختمان پلاسکو حاکی از آن است که قسمت‌هایی از این ساختمان پس از فروریختن پلاسکو کاملا سالم است.

بخش‌هایی از پلاسکو هنوز سالم است.

 
 بخش هایی سالم از پلاسکو , قسمت‌های سالم داخل ساختمان پلاسکو , بخش‌هایی از پلاسکو هنوز سالم است , داخل ساختمان پلاسکو پس از ریزش
بخش هایی سالم از پلاسکو , قسمت‌های سالم داخل ساختمان پلاسکو , بخش‌هایی از پلاسکو هنوز سالم است , داخل ساختمان پلاسکو پس از ریزش
 بخش هایی سالم از پلاسکو , قسمت‌های سالم داخل ساختمان پلاسکو , بخش‌هایی از پلاسکو هنوز سالم است , داخل ساختمان پلاسکو پس از ریزش
بخش هایی سالم از پلاسکو , قسمت‌های سالم داخل ساختمان پلاسکو , بخش‌هایی از پلاسکو هنوز سالم است , داخل ساختمان پلاسکو پس از ریزش
 بخش هایی سالم از پلاسکو , قسمت‌های سالم داخل ساختمان پلاسکو , بخش‌هایی از پلاسکو هنوز سالم است , داخل ساختمان پلاسکو پس از ریزش
بخش هایی سالم از پلاسکو , قسمت‌های سالم داخل ساختمان پلاسکو , بخش‌هایی از پلاسکو هنوز سالم است , داخل ساختمان پلاسکو پس از ریزش
 بخش هایی سالم از پلاسکو , قسمت‌های سالم داخل ساختمان پلاسکو , بخش‌هایی از پلاسکو هنوز سالم است , داخل ساختمان پلاسکو پس از ریزش
بخش هایی سالم از پلاسکو , قسمت‌های سالم داخل ساختمان پلاسکو , بخش‌هایی از پلاسکو هنوز سالم است , داخل ساختمان پلاسکو پس از ریزش
 
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: