بدترین بلایی که سر کسی آوردید چه بوده؟

از رهگذران خیابان ونک پرسیدیم بدترین بلایی که سر کسی آوردید چه بوده؟

با پاسخ های جالبی رور به رو شدیم

 دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: