بدترین پسوردهای دنیا در سال ۲۰۱۷

اسپلش دیتا در گزارشی بدترین پسوردهای دنیا در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد.

اسپلش دیتا در گزارشی نوشت پسورد ۱۲۳۴۵۶ در سال‌های ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ . ۲۰۱۶ در صدر گزارش

بدترین پسورد قرار گرفته است.

Password نیز رتبه دوم بدترین پسورد انتخابی از سوی کاربران را به خود اختصاص داد

و جالب اینکه مشتقات ۱۲۳۴۵۶ و password شش ستون از ۲۵ ستون اول بدترین‌ها را در خود جای داده است

و نشان می‌دهد کاربران تنبل‌الذهن همچنان از حروف و اعداد ساده برای ورود به سیستم خود استفاده می‌کنند.

۱۲۳۴۵۶۷۸ در رتبه سوم، qwerty در رتبه چهارم و ۱۲۳۴۵ در رتبه پنجم جدول اسپلش دیتا جای گرفته‌اند.

بر اساس آمار، حدود ۳ درصد از مردم جهان از پسورد ۱۲۳۴۵۶ استفاده می‌کنند.

همچنین ده درصد از کاربران دست کم از ۲۵ پسوردی که در صدر جدول مشاهده می‌کنید، استفاده می‌کنند.

اغلب کاربرانی که از پسورد ضعیف بهره می‌برند در منطقه آمریکای شمالی و اروپای غربی ساکنند.

بدترین پسوردهای دنیا

فهرست بدترین پسورد ها

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: