برای خداوند فرقی ندارد که برایش نماز بخوانی یا نه

برای خداوند فرقی ندارد که برایش نماز بخوانی یا نه

 

برای خداوند فرقی ندارد که تو برایش نماز بخوانی یا نه !
برایش روزه بگیری یا نه !
برایش فرقی ندارد که …
اما
اینها برای من و تو فرق می کند .
مشکل زمانی شروع شد که من و تو بر سر خدایمان جدل کردیم، من گفتم من با ایمان ترم تو گفتی من !
و فراموش کردیم که خدای هر دویمان یکی ست فقط راه اتصالمان به او فرق دارد، چون با هم فرق داریم…

به راه های اتصالی یکدیگر به خدا دست نزنیم !

اجازه بدهیم هر کس به گونه ی خودش به خدایش وصل شود نه به شیوه ما !

خداوند عارف عاشق می خواهد نه مشتری بهشت…

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: