بدشانس ترین دوچرخه سوار دنیا +تصاویر

مجله مراحم؛ در مسابقات سه گانه شهر دوبلین یک گوزن در مسیر به دوچرخه سوار بدشانس برخورد میکند که از دوره مسابقات حذف میشود.

 

 

برخورد گوزن با دوچرخه سوار,بدشانسترین دوچرخه سوار دنیا,تصادف گوزن با دوچرخه سوار

برخورد گوزن با دوچرخه سوار,بدشانس ترین دوچرخه سوار دنیا,تصادف گوزن با دوچرخه سوار

برخورد گوزن با دوچرخه سوار,بدشانس ترین دوچرخه سوار دنیا,تصادف گوزن با دوچرخه سوار 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: