بریدن آلت تناسلی پسر جوان به دلیل تجاوز به دختر +تصاویر

بریدن آلت تناسلی پسر جوان و اولین پیوند آلت تناسلی را در این بخش از حوادث مجله مراحم بخوانید.

بریدن آلت تناسلی پسر جوان

یک پسر جوان در آفریقای جنوبی به دختر مورد علاقه
خود رابطه جنسی برقرار میکند و برادران این دختر
از این رابطه خبردار میشوند و به سراغ این پسر میروند
و بعد از دستگیری او ، آلت تناسلی او را با چاقو می بُرند!

این پسر بخت برگشته بعد از اینکه با این کار وحشتناک
تنبیه شد در کنار جاده رها میشود و توسط خودروهای
عبوری به بیمارستان منتقل میشود.

قطع کردن آلت تناسلی مرد جوان به دلیل تجاوز

بریدن آلت تناسلی پسر جوان به دلیل تجاوز به دختر

اولین پیوند آلت تناسلی

این پسر جوان بعد از انتقال به بیمارستان توسط تیم پزشکی در اقدامی بی سابقه آلت تناسلی اش پیوند زده میشود!

این رویداد پزشکی مهم در آفریقای جنوبی
رخ داده و تحول بزرگی در مجامع پزشکی محسوب می شود.

یک تیم پزشکی در آفریقای جنوبی توانستند آلت تناسلی
یک مرد را که پیوند بزنند و نتیجه این پیوند موفقیت آمیز بوده است.

جراحی پیوند و انجام عمل حساس پیوند اعضا چند
سالی است که روز به روز پیشرفته تر و گسترده تر انجام
می شود و شامل پیوند کلیه و قلب و انگشتان دست و
حتی پیوند سر به بدن و اعضای دیگر بدن می باشد که
توسط پزشکان با موفقیت انجام می شود.
حال تیم پزشکی در “کیپ تاون” طی عمل جراحی ۹ ساعته
توانستند آلت جنسی مرد را پیوند بزنند.

اولین پیوند آلت تناسلی

بریدن آلت تناسلی پسر جوان و اولین پیوند آلت تناسلی

پزشک معالج اعلام کرده است که حال بیمار
خوب است و عمل نیز رضایت بخش است.

این اولین باری است که چنین پیوندی در بین انسانها صورت گرفته است و با موفقیت صورت پذیرفته است.

لازم به ذکر است که چند سال پیش در چین نیز پیوند آلت جنسی
را انجام دادند و حال بیمار و عمل جراحی را موفقیت آمیز اعلام
کردند، اما بعد از مدتی این پیوند توسط بدن بیمار پس زده شد.

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: