بریدن سر دو دختر به جرم همجنسگرایی (۱۸+)

بریدن سر دو دختر به جرم همجنسگرایی و عکس دلخراش سر بریدن
دختر های همجنسباز در اندونزی را مشاهده میکنید.

بریدن سر دو دختر به جرم همجنسگرایی

بریدن سر دو دختر به جرم همجنسگرایی، خبر جنجالی
است که جوامع بین المللی را در بهت و حیرت فرو برده است.

ذبح دو دختر جوان در کشور اندونزی توسط تندروهای
افراطی انجام شده که واکنش های زیادی را در برداشته است.
دو دختر اندونزیایی که گویا با هم رابطه جنسی برقرار کرده اند
و هم جنسگرا بوده ند توسط اهالی یک روستا در اندونزی سر بریده شدند.
البته هنوز اثبات اینکه این دو دختر با هم رابطه جنسی
برقرار کرده یا نه مشخص نیست ولی به گفته شاهدان انها
در حال بر قراری رابطه جنسی بوده اند و توسط چند تندرو افراطی
بدون ارجاع به دادگاه قانونی با تصمیمات شخصی مجازات شده اند و به طرز دلخراش ذبح گردیده اند.
در اندونزی قوانین بسیار سختی برای رابطه دختران و پسران
در نظر گرفته شده است و حتی اگر پسری با یک دختر دوست
شود و رابطه عاشقانه داشته باشند محکوم به ضربه شلاق در ملا عام می شوند.

بریدن سر دو دختر به جرم همجنسگرایی,ذبح دخترعکس دلخراش سر بریدن دختر بریدن سر دو دختر به جرم همجنسگرایی,ذبح دخترعکس دلخراش سر بریدن دختر بریدن سر دو دختر به جرم همجنسگرایی,ذبح دختر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: