بزرگترین آرزوی سقراط قبل از محاکمه

بزرگترین آرزوی سقراط قبل از محاکمه

 

پیش از آنکه سقراط را محاکمه کنند از وی پرسیدند:
بزرگترین آرزویی که در دل داری چیست؟
پاسخ داد: بزرگترین آرزوی من این است که
به بالاترین مکان آتِن صعود کنم و با صدای بلند به مردم بگویم:
دوستان چرا با این حرص و ولع بهترین و عزیزترین سال های زندگی خود را
به جمع ثروت و طلا می گذرانید،
در حالیکه آنگونه که باید و شاید در تعلیم و تربیت فرزندانتان…
که مجبور خواهید شد ثروت خود را
برای آنها باقی بگذارید،
همت نمی گمارید؟

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: