بزن بزن زنان پارلمان ترکیه +تصاویر

کتک کاری نمایندگان زن در پارلمان ترکیه! +تصاویر

این درگیری زمانی روی داد که یکی از نمایندگان حزب حاکم (حزب عدالت و توسعه) تلاش کرد به اعتراض “آیلین نازلیاکا” نمایندۀ مستقل پایان دهد.

 
این نمایندۀ معترض دستان خود را با دستبند به جایگاه سخنرانی در پارلمان بسته بود.
 
پس از آن، دیگر نمایندگان پارلمان نیز وارد بحث شدند که این امر به زدوخورد میان طرفین منجر شد.
 

بزن بزن زنان پارلمان ترکیه

 
کتک کاری نمایندگان زن در پارلمان ترکیه, زنان پارلمان ترکیه
کتک کاری نمایندگان زن در پارلمان ترکیه, زنان پارلمان ترکیه
کتک کاری نمایندگان زن در پارلمان ترکیه, زنان پارلمان ترکیه
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: