بز پول های یک مرد را خورد + عکس

بز پول های یک مرد را خورد ، خوردن پول های یک تاجر توسط بز ، ضرر یک بز به یک مرد تاجر با خوردن پول هایش

بز پول های یک مرد را خورد

یک کشاورز اهل روستای تالگرام هند که بزش را در حیاط خانه تنها رها کرده بود از این کار تجربه سختی آموخت. ساروش کومار پال صاحب بز پس از رها کردن حیوان در حیاط به حمام رفت غافل از اینکه چه اتفاق ناخوشایندی در انتظارش است.

وی بعد از بیرون آمدن از حمام متوجه شد که بزش تمام پولهای او را که در جیب شلوارش بود، خورده است. پولهای وی حدود ۶۲۰۰۰ روپیه معادل ۹۶۲ دلار بود. ساروش قصد داشت بعد از بیرون آمدن از حمام، به بازار رفته و با این پول ها مصالح ساختمانی و از جمله آجر خریداری کند.

وی با چشمان گریان گفت : حدود ۶۶۰۰۰ روپیه در جیب شلوارم گذاشته بودم و قصد داشتم بعد از بیرون آمدن از حمام به بازار رفته و آجر بخرم. ناگهان بعد از بیرون آمدن از حمام متوجه شدم که این بز حدود ۶۲۰۰۰ روپیه از پولهایم را خورده و بقیه پول های باقی مانده نیز به شدت آسیب دیده و غیر قابل استفاده هستند.

بز پول های یک مرد را خوردبز پول های یک مرد را خورد

خوردن پول های یک تاجر توسط بز

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: