بعضی چک‌ها دو امضا دارند و تا امضای دوم نباشد، +حذف

 سخنان آموزنده استاد رنجبر

 

عکس نوشته خدا
عکس نوشته خدا

 بعضی چک‌ها دو امضا دارند

بعضی چک‌ها دو امضا دارند و تا امضای دوم نباشد، نقد نمی‌شوند؛
حتی اگر به جای امضای دوم تمام اهل بازار هم امضا کنند،

هیچ فایده‌ای ندارد. بانک فقط صاحب امضا را می‌شناسد.

حال، اتفاقاتی که برای من و تو در زندگی قرار است بیفتد مثل چک دو امضا می‌ماند؛

یک امضای آن خواست ماست و یک امضای دیگرش خواست خداست؛
تا او نخواهد هیچ امکان ندارد، هر چند همه بخواهند.

درست مثل آن مادر روستایی که کنار چشمه ظرف‌های مسی را اول گل‌مالی می‌کند و همین کار ظرف‌ها را شفاف می‌کند.

خدا هم گاهی ما را گل‌مالی می‌کند؛ اما این به خاطر آن است که یک شفافیت و نورانیتی بدهد.

پس، در هر حال سود با توست،

و راستی اگر همین حقیقت در زندگی ما وارد شود، چه آرامشی به دست می‌آید.

یعنی انسان باور کند که هیچ اتفاقی در زندگی ما نمی‌افتد و هیچ کس نمی‌تواند به ما آسیبی برساند مگر آن‌که خدا بخواهد.
و اگر خدا بخواهد سراسر سود و سعادت است.

«تا نخواهد او، نخواهد هیچ‌کس»

مثل شاخه های گیلاس
حجت الاسلام محمد رضا رنجبر

 

عکس نوشته خدا
عکس نوشته خدا
عکس نوشته خدا
عکس نوشته خدا
عکس نوشته خدا
عکس نوشته خدا

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: