بغل کردن شقایق دهقان توسط همسرش جلوی دوربین!

شقایق دهقان در آغوش مهراب قاسم خانی در برنامه اینترنتی

اصرار عجیب مجری یک برنامه تلویزیونی اینترنتی به شقایق دهقان و همسرش برای ابراز محبت جلو دوربین را ببینید.

جالب اینکه مجری موفق شد یک ابراز محبت خارج از عرف تلویزیونی بگیرد.

ابراز محبت خارج از عرف مهراب قاسم خانی و شقایق دهقان

دانلود این ویدئو 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: