بغل کردن شقایق دهقان توسط همسرش جلوی دوربین!

شقایق دهقان در آغوش مهراب قاسم خانی در برنامه اینترنتی

اصرار عجيب مجري يک برنامه تلويزيوني اينترنتي به شقايق دهقان و همسرش براي ابراز محبت جلو دوربين را ببينيد.

جالب اينکه مجري موفق شد يک ابراز محبت خارج از عرف تلويزيوني بگيرد.

ابراز محبت خارج از عرف مهراب قاسم خانی و شقایق دهقان

دانلود این ویدئو 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: