بلایی که آب سرد بر سر روزه دار می آورد

بلایی که آب سرد بر سر روزه دار می آوردنوشیدن بیش از حد آب سرد موجب رقیق شدن شیره معده و در نتیجه اختلال در جذب و هضم مواد غذایی در انسان می شود. همچنین خوردن آب سرد بلافاصله بعد از افطار موجب آسیب دیدن جدی جگر انسان می شود که در اصطلاح علمی به آن بیماری فیبروسیس می گویند.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: