بلعیدن یک مار توسط مار دیگر (فیلم)

بلعیدن یک مار توسط مار دیگر و همنوع خوری مار و فیلم بلعیدن مار توسط یک مار دیگر و فیلم عجیب از ترسیدن مادر هنگام خوردن هم نوع خود را در مجله مراحم ببینید.

 یک مار سیاه موش خوار ماری دیگر را زنده به طور کامل بلعیده بود اما حضور فیلمبردار و همسرش موجب وحشت مار شد.

اغلب مارها وقتی طعمه ای بزرگ به نسبت جثه شان را بلعیده و هنوز هضم نکرده اند هنگام احساس خطر آن را بالا می آورند تا بتوانند فرار کنند.

کاری که درست همین مار انجام داد و همنوع بلعیده شده اش را که ظاهرا هنوز زنده بود به طور کامل بالا آورد.

 

بلعیدن یک مار توسط مار دیگر

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: