بلعیده شدن یک تریلی در خیابان‌های زابل +تصاویر

کامیونی که در خیابان بلعیده شد + تصاویر

یک دستگاه خودروی تریلی به علت نشست زمین در خیابان شهید باقری شهر زابل بلعیده شد. 

کامیونی که در خیابان بلعیده شد + فیلم و تصاویر

کامیونی که در خیابان بلعیده شد + فیلم و تصاویر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: