بنر عجیب غذای نذری (عکس)

بنر عجیب غذای نذری و عکس پلاکارد عجیب برای غذای نذری

بنر عجیبی در یکی از روستاهای ایران نصب شده که روی آن اطلاعیه عجیبی نوشته شده است.
در این بنر نصب شده نوشته است که نذری متعلق به هیئت سیدالشهدا می باشد
و از ورود افراد متفرقه و غریبه جلوگیری می شود.

این جملاتی است که روی این بنر حک شده و گویای این است که غذای نذری
فقط به عزاداران داده می شود و به کسانی که عزاداری نکنند غذای نذری توزیع نمی شود.
این با اصل نیت و هدف نذری منافات دارد و دیده شده است که فقط
برای آشناها و رفقا و فامیل غذای سرریز داده شده و اما کسی که
واقعا محتاج است لقمه ای از این غذا بی نصیب میشود.

البته این بنر فقط مخصوص این روستا نیست و اقدامات مشابه در سراسر کشور
دیده شده که برخی نذری ها بین فامیل و آشنایان توزیع میشود.

بنر عجیب غذای نذری

بنر عجیب غذای نذری,بنر نذری در روستای سرگل

قابل توجه کلیه افراد که ساکن و اهل روستای سر گل نمیباشند

نذری های این روستا متعلق به هیئت سیدالشهدا (ع) روستای سرگل میباشد

و از افراد غیره جلوگیری به عمل می آید.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: