بهاره افشاری با تیپ ارتشی در جشنواره فجر + عکس و فیلم

تیپ ارتشی بهاره افشاری در جشنواره فجر + تصاویر

بهاره افشاری با تیپ ارتشی در جشنواره فجر

نشست خبری فیلم‌ سینمایی گشت ۲ به کارگردانی سعید سهیلی با حضور بهاره افشاری

مجله مراحم : نشست خبری فیلم‌ سینمایی گشت ۲ به کارگردانی سعید سهیلی با حضور بهاره افشاری ، ساعد سهیلی و دیگر عوامل فیلم در نهمین روز از سی‌و‌پنجمین جشنواره فیلم فجر‌ در‌ کاخ این جشنواره واقع در برج میلاد تهران برگزار شد.

 

 

بهاره افشاری,عکس بهاره افشاری با تیپ ارتشی در جشنواره فجر ,تیپ جدید بهاره افشاری,عکس های بهاره افشاری,تیپ بهاره افشاری در جشنواره فجر
بهاره افشاری,عکس بهاره افشاری با تیپ ارتشی در جشنواره فجر ,تیپ جدید بهاره افشاری,عکس های بهاره افشاری,تیپ بهاره افشاری در جشنواره فجر
بهاره افشاری,عکس بهاره افشاری با تیپ ارتشی در جشنواره فجر ,تیپ جدید بهاره افشاری,عکس های بهاره افشاری,تیپ بهاره افشاری در جشنواره فجر
بهاره افشاری,عکس بهاره افشاری با تیپ ارتشی در جشنواره فجر ,تیپ جدید بهاره افشاری,عکس های بهاره افشاری,تیپ بهاره افشاری در جشنواره فجر
بهاره افشاری,عکس بهاره افشاری با تیپ ارتشی در جشنواره فجر ,تیپ جدید بهاره افشاری,عکس های بهاره افشاری,تیپ بهاره افشاری در جشنواره فجر
بهاره افشاری,عکس بهاره افشاری با تیپ ارتشی در جشنواره فجر ,تیپ جدید بهاره افشاری,عکس های بهاره افشاری,تیپ بهاره افشاری در جشنواره فجر
بهاره افشاری,عکس بهاره افشاری با تیپ ارتشی در جشنواره فجر ,تیپ جدید بهاره افشاری,عکس های بهاره افشاری,تیپ بهاره افشاری در جشنواره فجر
بهاره افشاری,عکس بهاره افشاری با تیپ ارتشی در جشنواره فجر ,تیپ جدید بهاره افشاری,عکس های بهاره افشاری,تیپ بهاره افشاری در جشنواره فجر
بهاره افشاری,عکس بهاره افشاری با تیپ ارتشی در جشنواره فجر ,تیپ جدید بهاره افشاری,عکس های بهاره افشاری,تیپ بهاره افشاری در جشنواره فجر
بهاره افشاری,عکس بهاره افشاری با تیپ ارتشی در جشنواره فجر ,تیپ جدید بهاره افشاری,عکس های بهاره افشاری,تیپ بهاره افشاری در جشنواره فجر
بهاره افشاری,عکس بهاره افشاری با تیپ ارتشی در جشنواره فجر ,تیپ جدید بهاره افشاری,عکس های بهاره افشاری,تیپ بهاره افشاری در جشنواره فجر
بهاره افشاری,عکس بهاره افشاری با تیپ ارتشی در جشنواره فجر ,تیپ جدید بهاره افشاری,عکس های بهاره افشاری,تیپ بهاره افشاری در جشنواره فجر
بهاره افشاری,عکس بهاره افشاری با تیپ ارتشی در جشنواره فجر ,تیپ جدید بهاره افشاری,عکس های بهاره افشاری,تیپ بهاره افشاری در جشنواره فجر
بهاره افشاری,عکس بهاره افشاری با تیپ ارتشی در جشنواره فجر ,تیپ جدید بهاره افشاری,عکس های بهاره افشاری,تیپ بهاره افشاری در جشنواره فجر
بهاره افشاری,عکس بهاره افشاری با تیپ ارتشی در جشنواره فجر ,تیپ جدید بهاره افشاری,عکس های بهاره افشاری,تیپ بهاره افشاری در جشنواره فجر
بهاره افشاری,عکس بهاره افشاری با تیپ ارتشی در جشنواره فجر ,تیپ جدید بهاره افشاری,عکس های بهاره افشاری,تیپ بهاره افشاری در جشنواره فجر
بهاره افشاری,عکس بهاره افشاری با تیپ ارتشی در جشنواره فجر ,تیپ جدید بهاره افشاری,عکس های بهاره افشاری,تیپ بهاره افشاری در جشنواره فجر
بهاره افشاری,عکس بهاره افشاری با تیپ ارتشی در جشنواره فجر ,تیپ جدید بهاره افشاری,عکس های بهاره افشاری,تیپ بهاره افشاری در جشنواره فجر
بهاره افشاری,عکس بهاره افشاری با تیپ ارتشی در جشنواره فجر ,تیپ جدید بهاره افشاری,عکس های بهاره افشاری,تیپ بهاره افشاری در جشنواره فجر
بهاره افشاری,عکس بهاره افشاری با تیپ ارتشی در جشنواره فجر ,تیپ جدید بهاره افشاری,عکس های بهاره افشاری,تیپ بهاره افشاری در جشنواره فجر
بهاره افشاری,عکس بهاره افشاری با تیپ ارتشی در جشنواره فجر ,تیپ جدید بهاره افشاری,عکس های بهاره افشاری,تیپ بهاره افشاری در جشنواره فجر
بهاره افشاری,عکس بهاره افشاری با تیپ ارتشی در جشنواره فجر ,تیپ جدید بهاره افشاری,عکس های بهاره افشاری,تیپ بهاره افشاری در جشنواره فجر

کارگردان «گشت ۲» در نشست فیلم: کیمیایی را در اندازه خودمان پایین نیاوریم.

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: