بهانه مضحک یک نمازگزار برای سوزاندن امام جماعت

سوزاندن امام جماعت توسط یک جوان فلسطینی به خاطر طولانی شدن نماز!

این روزها خبرها و کارهای عجیب زیادی را تماشاگر هستیم، تاجایی که دیگر از هیچ کار و عمل عجیبی یکه نمیخوریم و تعجب نمی کنیم. 

نماز جماعت خواندن از ثواب بیشتری برخوردار است و هر کسی دوست دارد که نمازش به جای فردا به صورت جماعت و در مسجد خوانده شود.

حال به امام جماعت آن مسجد بستگی دارد که این نماز را طولانی و شمرده و شمرده بخواند و یا مراعات افراد بچه دار و همینطور پیرها را بکند و کوتاه و مختصر بخواند.

یکی از این نمازگزاران فلسطینی که از طولانی بودن نماز جماعت خیلی خسته شده بود و کارد به استخوانش رسیده بود قصد داشت امام جماعت یک مسجد  را با بنزین آتش بزند که دیگر نمازگزاران این امام جماعت بخت برگشته را نجات دادند.

این نمازگزار فلسطینی در توضیح گفت که وی اصلا به اعتراضات و تذکرات ما که نماز را کوتاهتر بخواند گوش نکرد و من تصمیم به سوزاندنش گرفتم.

سوزاندن امام جماعت

سوزاندن امام جماعت

مجله مراحم، این مرد پنجاه ساله فلسطینی در منطقه نابلس بعد از اینکه نماز صبح ادا شد با ریختن پیت بنزین به روی امام جماعت مسجد میخواست او را بسوزاند، اما با تلاش دیگر نمازگزاران مسجد آتش خاموش شد و تنها به فرش و قسمتی از مسجد خسارت وارد کرد.

بعد از بازداشت توسط پلیس این مرد فلسطینی در بازجویی گفت که بارها به امام جماعت تذکر دادم و اعتراض کردم که نماز و دعاهای خود را طولانی نکند ولی حرف به گوشش نرفت و من هم او را سوزاندم.

 سوزاندن امام جماعت توسط نمازگزار

دلیل عجیب نمازگزار برای سوزاندن امام جماعت

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: