به خودتان دقت کنید و ببینید آیا پیر شده اید؟

روزی می‌رسد که نسبت به همه چیز بی‌تفاوت می‌شوی. نه از بدگویی‌های دیگران می‌رنجی و نه دلخوش به حرف‌های عاشقانه‌ی اطرافت.
به آن روز می‌گویند: “پیری”.

آن روز، ممکن است برای برخی پس از سی سال از اولین روزی که پا به این دنیا گذاشته‌اند؛ فرا برسد و برای برخی پس از هشتاد سال هم هرگز اتفاق نیفتد.

“این به چگونه تا کردن شما با زندگی ربط دارد.”

حالا به خودتان دقت کنید و ببینید آیا پیر شده اید؟

 

پیر عاشق,پیری زودرس,دل خوش

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: