به دنیا آمدن نوزادی با ژن مادرزادی متفاوت ! + تصاویر

به دنیا آمدن نوزادی با ژن مادرزادی متفاوت ! + تصاویر

این نوزاد با موهای سفید بدنیا آمد

مجله مراحم : در این خانواده ژن بخصوصی روی موها و بدن بچه ها تغییرات خاصی ایجاد می‌کند.
نوزادی با ژن مادرزادی بصورت متفاوت تر از دیگر نوزادان بدنیا آمده است. تولد این نوزاد با موهایی که تکه ای از آن کاملا سفید شده و پوست بدنی که در قسمت های ران بصورت خال خال هستند در خانواده خود اتفاق عجیبی نیست.
 
این دختر بچه ۱۸ ماهه نسل چهارم از خانواده ای است که همگی بصورت ارثی و ژنتیک دارای همین مشخصه ها هستند. مادر جوان ۲۳ ساله نیز با همین دو ویژگی سالهاست که به زندگی خود ادامه داده، هر چند همسایه ها ابتدا تصور می کردند که این حالت یک بیماری پنهان است و سرانجام روزی او را خواهد کشت.
 
حالا برایانا بعد از تولد دخترش در کمال ارامش و عشق به زندگی خود مشغول است و با افتخار می گوید از اینکه یک دختر بچه فوق العاده خاص و منحصر بفرد بدنیا آورده ام به خود می بالم.
 
 
 نوزادی با ژن مادرزادی متفاوت , نوزادی با موهای سفید , بدنیا آمدن نوزادی با موهای سفید , عکس نوزادی با موهای سفید
نوزادی با ژن مادرزادی متفاوت , نوزادی با موهای سفید , بدنیا آمدن نوزادی با موهای سفید , عکس نوزادی با موهای سفید
 
 نوزادی با ژن مادرزادی متفاوت , نوزادی با موهای سفید , بدنیا آمدن نوزادی با موهای سفید , عکس نوزادی با موهای سفید
نوزادی با ژن مادرزادی متفاوت , نوزادی با موهای سفید , بدنیا آمدن نوزادی با موهای سفید , عکس نوزادی با موهای سفید
 
 نوزادی با ژن مادرزادی متفاوت , نوزادی با موهای سفید , بدنیا آمدن نوزادی با موهای سفید , عکس نوزادی با موهای سفید
نوزادی با ژن مادرزادی متفاوت , نوزادی با موهای سفید , بدنیا آمدن نوزادی با موهای سفید , عکس نوزادی با موهای سفید
 
 نوزادی با ژن مادرزادی متفاوت , نوزادی با موهای سفید , بدنیا آمدن نوزادی با موهای سفید , عکس نوزادی با موهای سفید
نوزادی با ژن مادرزادی متفاوت , نوزادی با موهای سفید , بدنیا آمدن نوزادی با موهای سفید , عکس نوزادی با موهای سفید
 
 نوزادی با ژن مادرزادی متفاوت , نوزادی با موهای سفید , بدنیا آمدن نوزادی با موهای سفید , عکس نوزادی با موهای سفید
نوزادی با ژن مادرزادی متفاوت , نوزادی با موهای سفید , بدنیا آمدن نوزادی با موهای سفید , عکس نوزادی با موهای سفید
 
 
 نوزادی با ژن مادرزادی متفاوت , نوزادی با موهای سفید , بدنیا آمدن نوزادی با موهای سفید , عکس نوزادی با موهای سفید
نوزادی با ژن مادرزادی متفاوت , نوزادی با موهای سفید , بدنیا آمدن نوزادی با موهای سفید , عکس نوزادی با موهای سفید
 
نوزادی با ژن مادرزادی متفاوت , نوزادی با موهای سفید , بدنیا آمدن نوزادی با موهای سفید , عکس نوزادی با موهای سفید
نوزادی با ژن مادرزادی متفاوت , نوزادی با موهای سفید , بدنیا آمدن نوزادی با موهای سفید , عکس نوزادی با موهای سفید

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: