به شخصیت خود بیشتر از آبروی خود اهمیت دهید

متاسفانه یه عده هنوز نمیدونند احترامی که بهشون میزاری از شخصیت خودته نه کمالات اونا.

به شخصیت خود بیشتر از آبروی خود اهمیت دهید زیرا شخصیت شما جوهر وجود شما؛و آبرویتان ، تصور دیگران نسبت به شما است .

ظاهرِ زیبا فقط چند سال دوام می آورد ؛اما شخصیتِ زیبا یک عمر …

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر، شخصیت من چیزیه که من هستم،اما برخورد من بستگی داره به اینکه ” تو ” کی باشی …

 

به شخصیت خود بیشتر از آبروی خود اهمیت دهید

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: