بودایی های نپال این دختر را میپرستند + تصاویر

بودا های نپال این دختر را میپرستند

مجله مراحم : هندوها و بوداهای نپالی این دختر بچه را میپرستند ، نام این دختر اکنون کوماری است که به معنای دوشیزه میباشد و خدایی است که باعث خوشبختی است و شیطان را از آدمی دور میکند.وی تنها ۱۳ روز در سال در معرض دید عموم است و بقیه سال را در معبد به سر میبرد و کسی اجازه دیدن وی را ندارد.او از سن سه سالگی و از سال ۲۰۱۰ به این مقام رسیده است.نام واقعی وی مانیکا شایکا ست . او بعد از گذراندن ۳۲ تست و به تکامل رسیدن از این طریق به این مقام رسیده است.دادگاهی در نپال خواستار برگرداندن حقوقی انسانی این دختر که از زندگی عادی مثل بچه ها محروم است شده است.

بودا ییهای نپال این دختر را میپرستند

بوداهای نپالی این دختر را عبادت می کنند , پرستش دختر بچه توسط بوداهای نپالی
بوداهای نپالی این دختر را عبادت می کنند , پرستش دختر بچه توسط بوداهای نپالی
بوداهای نپالی این دختر را عبادت می کنند , پرستش دختر بچه توسط بوداهای نپالی
بوداهای نپالی این دختر را عبادت می کنند , پرستش دختر بچه توسط بوداهای نپالی
بوداهای نپالی این دختر را عبادت می کنند , پرستش دختر بچه توسط بوداهای نپالی
بوداهای نپالی این دختر را عبادت می کنند , پرستش دختر بچه توسط بوداهای نپالی

 

بوداهای نپالی این دختر را عبادت می کنند , پرستش دختر بچه توسط بوداهای نپالی
بوداهای نپالی این دختر را عبادت می کنند , پرستش دختر بچه توسط بوداهای نپالی

منبع: تالاب

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: