میشود تنها شویم یک بوسه از چشمت کنم؟

 

میشود تنها شویم یک بوسه از چشمت کنم؟
حلقه ی پیوندمان را دزدکی دستت کنم؟

میشود هر ثانیه نام مرا نجوا  کنی؟
من بگویم “جان” ولی با بقیه بدتا کنی؟

میشود آغوش تو منزلگه جانم شود!؟
چشم تو جانم بگیرد عشق مهمانم شود؟

میشود مردم بدانند من چقد دیوانه ام؟
جز تو دیگر هیچ بینم با همه بیگانه ام.؟!

آنقدر دیوانه ام تا هر که میبیند مرا
آه تلخی میکشد با خنده میپرسد چرا؟

 

میشود تنها شویم یک بوسه از چشمت کنم؟

 

با تشکر از کتایون از مشهد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: