بي خوابيد؟ يا تنش عصبي داريد؟ اين گياه را استفاده کنيد!

 

بيخوابيد؟ يا تنش عصبي داريد؟ اين گياه را استفاده کنيد!

 

سنبل الطيب Valeriana officinalis

 

(Valerian)

  والرين و پيشگيري

انسان شهرنشين امروزي از هر طريقي بدنبال کاهش در ميزان تنش هاي روزمره خود مي باشد.سنل الطيب مي تواند

با کاهش تحريک پذيري سيستم عصبي در پيشگيري از بروز:

تنش هاي عصبي

  بي خوابي با منشا اضطراب و افکار منفي

 اختلالات فلبي مثل طپش قلب و دردهاي گذراي قفسه سينه که منشا عصبي دارن

موثر باشد

خانواده:

Valerianaceae

مشخصات:

  گياهي علفي داراي ريزوم کوتاه و تعداد زيادي ريشه هاي دسته اي ميان تهي است. ساقه غير منشعب شيار دار و

ميان تهي کهبه ارتفاع يک  مترونيم ميرسد.برگها متقابل و غالبا" بدون دمبرگ مي باشند. گلها بصورت گل اذين در راس

گياه مجتمع شده وهر کدامجامي دو قسمتي به رنگ صورتي روشن دارند که درون کاسه اي با دندانه هاي بسيار قرار گرفته اند.

پراکندگي:

 بومي غرب اروپا بوده ودر حاشيه رودها درون گودال ها وبيشه هاي باتلاقي بصورت خودرو ديده مي شود.

 در ايران در مناطق مختلف کاشته مي شود.

بخشهاي مورد استفاده:

 ريزوم و ريشه هاي کوچک

ترکيبات شيميايي:

 والترتسValtratesديدرووالترتسDidrovaltratesو ايزووالترتسIso valtrates ازمهمترين مواد موثره ان ميباشند

خواص:

ارامبخشي: مخصوصا"براي سيستم اعصاب مرکزي

شل کننده عضلاني: بيشتر در عضلات اسکلتي موثر است.

کاهش ميزان فعاليت سيستم حرکتي بدن: در نتيجه ارامش عمومي بدن بيشتر ميگردد.

کاهش تنش فکري: با منحرف کردن افکار Tranquilizer و تعديل افکار از تنش عصبي مي کاهد.

موارد مصرف:


   پيشگيري

تنش عصبي: با کاهش ميزان اثر محرکهاي محيطي بر روي سيستم اعصاب مرکزي منجر به کاهش پاسخ هاي عصبي

شده ودر نتيجه از بروز تنشهاي عصبي جلوگيري مي شود.

اختلالات خواب: مخصوصا" اگر ريشه عصبي داشته باشد از بروزشان پيشگيري مي کند.

اختلالات عصبي قلب: از بروز دردهاي گذرا قفسه سينه و طپش قلب جلوگيري مي کند.

   درمان

افزايش تحريک پذيري: با کاهش ميزان پاسخ هاي عصبي از ميزان تحريک پذيري Agitation مي کاهد.{(خوراکي حمام)

کمکي}بي خوابي: با کاهش پاسخ به محرکهاي محيطي فرد راحتتر به خواب فرو مي رودمخصوصا"اگر توام با

رازک استفاده شود در حاليکه اثرات مشابه دارو دارد عوارض قطع دارو را ندارد.{(خوراکي) کمکي}

اختلالات عصبي قلبي: طپش قلب .دردهاي گذراي قفسه سينه . احساس گرفتگي قفسه سينه که منشائ عصبي

داشته باشند را بهبود مي بخشد.{(خوراکي حمام )کمکي}

فشار خون بالا: با کاهش تنشهاي عصبي باعث بهبود افزايش فشار خون با منشا عصبي شده و در بهبود ساير موارد نيز اثر

کمکي داشته واز ميزان داروي مورد نياز مي کاهد. {(خوراکي حمام) کمکي}


موارد منع مصرف و احتياط :

 –    در مواردي که اسکيزوفرني يا افسردگي دو قطبي   BMDوجود دارد مصرف ان ممکن است باعث تشديد بيماري مي گردد.

 –   در مواردي که والرين بصورت حمام استفاده مي شود بايد حتما" خطر خواب رفتن داخل وان را در نظر گرفته شود.

تداخلات دارويي:

مصرف توام با پنتوباربيتال Panthobarbitalزمان خواب القا شده را افزايش مي دهدو با تيوپنتال Thiopantalباعث طولاني شدن

بيهوشي مي گردد لذا توصيه ميشود والرين با باربيتوراتها مصرف نگردد.

تمايل والرين به گيرنده هاي بنزوديازپين و گابا موجب مي گردد درصورت مصرف توام

۱)اثرات منفي قطع بنزوديازپين ها کمتر ظاهر گردد.

۲) اثرات بنزوديازپين ها افزايش مي يابد.

   –     مصرف توام با اهن موجب کاهش جذب اهن مي گردد.

  –    در حين مصرف با مترونيدازول Metronidazoleحالت خواب الودگي را افزايش مي دهد.

مصرف در دوران بارداري:

   بدليل نبود تحقيقات کافي با احتياط مصرف گردد.

مصرف در دوران شيردهي:

 در مقادير غير تغليظ يافته ( چايي) مجاز مي باشد.

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: