بچه پولداری که شهید راه دفاع از حرم شد +عکس

بچه پولداری که شهید راه دفاع از حرم شد +عکس

 
از بچه پولداری تا شهادت در راه دفاع از حرم
ارزشش را داشت که دور دور در خیابان های بیروت با BMW ات را رها کردی و به جنگ آمدی؟؟ صفحه اینستاگرام «سپاه سایبری مدافعان حرم» تصویری از شهید مدافع حرم لبنانی «احمد محمد مشلب» منتشر کرد و نوشت:

بچه پولداری که مدافع حرم شد و جانش را فدا کرد 

تو چرا دیگر رفتی؛ تو که بچه پولدار بودی
ارزشش را داشت که دور دور در خیابان های بیروت با BMW ات را رها کردی و به جنگ آمدی؟؟؟

جواب: عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است

شهید مدافع حرم احمد محمد مشلب
حزب الله لبنان

بچه پولداری که مدافع حرم شد, مدافع حرم بچه پولدار,احمد محمد مشلب
بچه پولداری که مدافع حرم شد, مدافع حرم بچه پولدار,احمد محمد مشلب

بچه پولداری که شهید راه دفاع از حرم شد +عکس

بچه پولداری که مدافع حرم شد, مدافع حرم بچه پولدار,احمد محمد مشلب
بچه پولداری که مدافع حرم شد, مدافع حرم بچه پولدار,احمد محمد مشلب

http://img.morahem.com/wp-content/uploads/2016/11/1458589427657323.jpg

http://img.morahem.com/wp-content/uploads/2016/11/vakonesh.com_082a52eb9f5b0422db099b1454002011.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: