بچه ۱۰ ساله طعمه تمساح شد ! + عکس

 

مجله مراحم : علیرضا ۱۰ ساله از ناچاری و نبود آب رفته از رودخونه روستای کشاری سرباز آب بیاره طعمه تمساح شده.

مایه شرمساری است !!

علیرضا ۱۰ ساله از ناچاری و نبود آب رفته از رودخونه روستای کشاری سرباز آب بیاره طعمه تمساح شده.

 

  بچه 10 ساله طعمه تمساح شد ,  خورده شدن علیرضا ۱۰ ساله توسط تمساح ,  رودخونه روستای کشاری سرباز
بچه ۱۰ ساله طعمه تمساح شد , خورده شدن علیرضا ۱۰ ساله توسط تمساح , رودخونه روستای کشاری سرباز

خورده شدن علیرضا ۱۰ ساله توسط تمساح

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: