بگو صبر کنم یا بروم؟

زیر باران شده ام خیس بگو صبر کنم یا بروم؟

  سایه ات چتر سرم نیست بگو صبر کنم یا بروم؟

سینه ام میتپد از وحشت دیر آمدنت

من مجال دگرم نیست بگو صبر کنم یابروم؟  

چشم در راه توو خشکیدو نمی آیی تو

شده این باور تندیس بگو صبر کنم یا بروم؟  

غرقه در حسرت دیدار بمانم یا نه!

دیگر این شرم روا نیست!بگو صبر کنم یا بروم؟  

گور وحشت دگر این بار مرا خوانده بکام!

چاره ام نیست نیایی،بگوصبر کنم یا بروم؟  

دیگر از جان شده ام سیر ببین من رفتم

دم آخر چه کنم……؟صبر کنم یا بروم؟

 

بگو صبر کنم یا بروم؟

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: