بهار آمد، بیایید دل تکانی کنیم…

 

وقتی خانه تکانی می کنی
 چیزهایی پیدا می شوند که
 مدتی برای پیدا کردنشان زمین و زمان را بهم ریخته ای و از نبودنشان اعصابت خط خطی بود…
 امروز که آن گمشده ها را میبینی،
 میبینی که زندگی بدون آنها هم جریان خود را داشته
 دنیا هم همینطور است…
 امروز هستیم، فردا نه!
 در نبودمان جایگزینهایی هستند که دنیا از حرکت نایستد…
 خانه تکانی این مزیت را دارد که به ما یاد می دهد که هیچ تقدیری فاجعه نیست باور کنید

 

مغز تکانی نیز بکنیم

  برای شروع سال نو بهتر است مغز تکانی نیز بکنیم

این تصمیم های ماست که زندگی ما را در سال جدید می سازد.

 

 

قبل از خانه تکانی اول باید دل تکانی کرد...

  بهار آمد 

کینه ها ، ناراحتی ها و افکار منفی را از دلتان بیرون کنید 

  قبل از خانه تکانی اول باید دل تکانی کرد…

 

 

عید واقعی از آن کسی است، 

که پایان سالش را جشن بگیرد، 

نه آغاز سالی که از آن بی خبر است. 

آخرسالتون زیبا  و آغاز سال جدید زیباتر… 

 

http://rozup.ir/up/lorpatough/wp-content/photo/norooz94/1/Congratulations-to-Nowruz-93.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: