بیایید کمی خوب باشیم…

این بار اگر زن زیبارویی را دیدیم،هوس را زنده به گور کنیم
و سپاسگزار باشیم برای خلق این زیبایی…
زیر باران
 اگر دختری را سوار کردیم
جای شماره ،
 به او امنیت بدهیم
او را به مقصد مورد نظرش برسانیم نه مقصود مورد نظرمان!
هنگام ورود به هر مکانی
 با لبخند بگوییم : اول شما!
در تاکسی ،
خودمان را به در بچسبانیم
نه به او؛
بگذاریم زن ایرانی
 وقتی مرد ایرانی را در کوچه ای خلوت می بیند ،
 احساس امنیت کند نه ترس؛
بیاییم فارغ از جنسیت ،
 کمی مرد باشیم…

 

این بار اگر زن زیبارویی را دیدیم،هوس را زنده به گور کنیم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: