بیاییم اشتباه زندگی نکنیم…

بیاییم اشتباه زندگی نکنیم…

ﺁﺩمهای ﺯﻧﺪﻩ
ﺑﻪ ﮔﻞ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭند
ﻭ اموات ﺑﻪ ﻓﺎﺗﺤﻪ…!

ﻭﻟﯽ ﻣﺎ
همیشه ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ !

ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﻫﺎ ﺳﺮ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ﻭ ﮔﻞ بارانشان میکنیم …

ﻭﻟﯽ گاهی چه ﺭﺍﺣﺖ
ﻓﺎﺗﺤﻪ حضور اطرافیانمان را  ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ !

ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ یک شکوفه است…!
بیشتر هوای عزیزانمان را
داشته باشیم …!

ناگهان چقدر زود
               دیر می شود …

 

بیاییم اشتباه زندگی نکنیم...

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: