بیاییم متفاوت تر به زندگی بنگریم…

متفاوتر بنگریم…

داشتیم با ماشین تو خیابون رد میشدیم که یه بنده خدایی از کوره در رفت و به ما فحش داد ٬ همکارم برگشت و پرسید اون چی گفت ٬ با اینکه هم تعدادمون تو ماشین زیادتر بود و هم قوی تر بودیم ٬ جواب دادم هیچی ٬ حرفی که زد راه حلی برای مشکلات ما نبود و ربطی به زندگی ما نداشت ٬ بگذریم.

باید یاد بگیریم که از بین تمام حرف های دیگران چه زشت و چه زیبا , دنبال راه حلی برای مشکلاتمون باشیم نه دنبال پاسخ دادن و درگیری ذهنی برای هر حرفی !
مگر چقدر بیکاریم که دائما دنبال حرف و ذهن مردم باشیم !
آرامشمون رو به رفتار دیگران وابسته نکنیم…

بیاییم متفاوت تر به زندگی بنگریم.

 

متفاوت تر

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: