بینی بزرگ مزیتی برای جذب جنس مخالف

بینی بزرگ برای میمون ها بر خلاف انسانها مزیتی برای جذب جنس مخالف است.

فایده بینی بزرگ برای جذب جنس مخالف!

فایده بزرگی بینی برای میمون های پوزه دار

میمون پوزه دراز، نوعی میمون به رنگ قهوه ای مایل به قرمز است که بومی جنوب شرق آسیا می باشد،

نوع نر این گونه به واسطه بینی بزرگش، میمونهای ماده را به خود جذب می کند!

بر خلاف انسان ها که بزرگ بودن بینی نشانه عیب می باشد،

بینی بزرگ در این گونه از میمون ها یک مزیت محسوب می شود

و در این بین میمون هایی موفق هستند که دارای بینی بسیار بزرگتری نسبت به هم جنسان خود باشند!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: