عکس های تارا کریمی همسر دوم رضا رویگری

همسر دوم رضا رویگری و عکس تارا کریمی همسر رضا رویگری را در زیر ببینید.

عکس جدید رضا رویگری و همسر دومش تارا کریمی را در زیر مشاهده میکنید.

رضا رویگری بعد از جدا شدن از همسر اولش (به دلیل مخالفت با شغل او که کالیفرنیا به در زمینه شهرسازی فعالیت میکرد) با تارا کریمی در سال ۱۳۹۲ ازدواج کرد.

بیوگرافی تارا کریمی

تارا کریمی متولد ۱۳۶۸ میباشد و ۴۳ سال از رضا رویگری کوچیک تر است.

تارا درباره نحوه آشنایی با رضا رویگری میگوید که من اصلا نمیدانستم او بازیگر است و در فرودگاه شیراز با او آشنا شدم که در نهایت به ازدواج منجر شد.

تارا کریمی همسر دوم رضا رویگری

تارا کریمی همسر دوم رضا رویگری,رضا رویگری و همسرش

 

عکس های رضا رویگری و همسرش تارا کریمی

تارا کریمی همسر دوم رضا رویگری,رضا رویگری و همسرش

تارا کریمی همسر دوم رضا رویگری,رضا رویگری و همسرش

تارا کریمی همسر دوم رضا رویگری,همسر جوان رضا رویگری

تارا کریمی همسر دوم رضا رویگری,همسر جوان رضا رویگری

تارا کریمی همسر دوم رضا رویگری,همسر جوان رضا رویگری

تارا کریمی همسر دوم رضا رویگری,همسر جوان رضا رویگری

تارا کریمی همسر دوم رضا رویگری,همسر جوان رضا رویگری

تارا کریمی همسر دوم رضا رویگری,همسر جوان رضا رویگری

تارا کریمی همسر دوم رضا رویگری,همسر جوان رضا رویگری

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: