ما فقط به اندازه يک “خط فاصله” زندگي مي کنيم…

 

اگر انسانها ميفهميدند چقدر محدود درکنار هم هستند، نامحدود همديگر را دوست ميداشتند. “اينقدر خودت رو نگير

اينقدر با تکبر و غرور با آدم حرف نزن

وقتي کسي به تو ابراز علاقه کرد

فکر نکن که فوق العاده اي

شايد اون کم توقعه…”

به تاريخ هاي روي سنگ قبر نگاه کنيد:

تاريخ تولد- تاريخ مرگ

آنها فقط با يک خط فاصله از هم جدا شده اند،

همين خط فاصله کوچک نشان دهنده تمام مدتي است که ما

روي کره زمين زندگي کرده ايم،

ما فقط به اندازه يک ” خط فاصله” زندگي مي کنيم!

و ارزش اين خط کوچک را تنها کساني مي دانند که به ما عشق ورزيده اند.

آنچه در زمان مرگ مهم است پول و خانه و ثروتي که باقي مي گذاريم نيست، بلکه چگونه گذراندن اين خط فاصله است.

بياييد به چرايى خلقتمان بيانديشيم

بياييد بيشتر يکديگر را دوست داشته باشيم

دير تر عصباني شويم

بيشتر قدرداني کنيم

کمتر کينه توزي کنيم

بيشتر احترام بگذاريم

بيشتر لبخند بزنيم

و به ياد داشته باشيم که اين ” خط فاصله” خيلي کوتاه است!

 

و به ياد داشته باشيم که اين " خط فاصله" خيلي کوتاه است!

با تشکر از سحر از مشهد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: