تا حالا به توالت عمومی رفته اید؟

راستی تا حالا به توالت عمومی رفته اید؟ توالت های پارک یا یک مکان عمومی؟ شما هم بوی بد توالت عمومی را از چند فرسخی استشمام کرده اید و حالتان بد شود؟

بدون شک همه ما آن را تجربه کرده ایم که احساس میکنیم در ان لحظه میخواهیم خفه شویم.

اما وقتی وارد محیط توالت میشویم این بوی بعد از ۵ دقیقه برایمان عادی میشود و شاید اصلا دیگر احساس بوی بد نکنیم!

اگر بیشتر از نیم ساعت آنجا باشیم که اصلا بویی به مشام مان نمیرسد.

این وضعیت از نگاه روانشناسی به فانون عادت به محیط معرف است و شناخته میشود.

عادت به محیط و وضعیت موجود

این وضعیت در بعضی مواقع خوب است و در بعضی مواقع فاجعه بار است!

در مواقعی که انسان در شرایط سختی همچون سربازی یا زندگی های سخت موقتی قرار میگیرد بعد از مدتی با شرایط عادت میکند.

اما در مواقعی دیگر که فاجعه بار است آنجاست که با افراد بدبین و افسرده و بداخلاق نشست و برخواست میکنید

افرادی که با آنها نشست و برخواست میکنید روی زندگی و اخلاق شما تاثیر فوق العاده مستقیمی دارد و شما را شبیه خودشان میکند

به قدر شما را تغییر میدهند که شما متوجه چنین تغییراتی در خود نمیشوید.

پس حواستان به آدمهای اطرافتان باشد آنها میتوانند زندگی شما را تغییر دهند.

♦ کتاب یکروز را ۳۶۵ بار تکرار نکنیم
♦ نوشته اندرو متیوس

کتاب یکروز را ۳۶۵ بار تکرار نکنیم

تا حالا به توالت عمومی رفته اید؟

 

راستی تا حالا به توالت عمومی رفته اید؟

تا حالا به توالت عمومی رفته اید؟ و عادت به محیط و وضعیت موجود و متن روانشناسی درباره عادت کردن به محیط و متن های زیبای روانشناسی و کتاب روانشناسی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: