تجاوز جنسی مربی اسکیت به کودکان و جوابیه فدراسیون

تجاوز جنسی مربی اسکیت به کودکان و جوابیه فدراسیون را با جرئیات کامل از سری خبرهای داغ در مجله مراحم بخوانید.

تجاوز جنسی مربی اسکیت به کودکان

خبری منتشر شده است که حکایت از تجاوز جنسی و کودک آزاری دارد که توسط یک مربی اسکیت انجام شده است.

در باشگاه ورزشی که توسط یک مربی اسکیت مدیریت می شد کودکان زیر هشت سال که برای آموزش به این
باشگاه ورزشی امده بودند مورد تجاوز جنسی این مربی قرار گرفتند.

تجاوز جنسی مربی اسکیت یزدی به کودکان و جوابیه فدراسیونتجاوز جنسی مربی اسکیت

تجاوز به کودکان زیر ۸ سال

تمام این کودکان زیر هشت سال بودند که توسط این مربی شیطان صفت مورد آزار جنسی قرار گرفتند.
اتفاق تلخی که برای کودکان افتاده و والدلن سردرگمی که با اطمینان فرزندان خود را برای آموزش
موفقیت و پیشرفت به این مراکز رهسپار می کنند، حال با این حادثه تلخ مواجه شدند.

جوابیه فدراسیون به تجاوز جنسی مربی اسکیت به کودکان

رئیس فدراسیون اسکیت در پی این حادثه و مورد تعدی قرار گرفتن کودکان زیر ۸ سال
واکنش نشان داده گفت:این مربی غیر مجاز بوده و اجازه فعالیت نداشته و اصلا کارت
مربیگری نداشته است و به صورت غیر مجاز اقدام به اموزش و تدریس اسکیت به کودکان کرده است.
وی گفت : این شخص در کارنامه خود سوء استفاده های جنسی و تجاوز و کلاهبرداری داشته است.
بهمن محمدرضایی در ادامه گفت که وی بدون داشتن کارت مربیگری کلاس اسکیت تشکیل داده
و به تعدادی از کودکان تجاوز کرده است.

کودک آزاری توسط مربی اسکیت

ایشان در ادامه گفت که والدن با تحقیق و صحت سلامتی مربی و کلاس های آموزشی فرزندان
خود به باشگاه ها و کلاس های ورزش ثبت نام کنند.
رئیس فدراسیون اسکیت گفت : ما نیز از این فرد شاکی هستیم و تعداد بالایی از میان
وظیفه شناس و با اخلاق وجود دارند که برای این کلاس ها دوره دیده و کارت مربیگری دارند.

درباره مربی گیری فرد متجاوز نیز گفت: که این فرد دوره های مربیگری را ناقص گذرانده و
هرگز کارتی برای مربیگری دریافت نکرده است.
وی کلاس های خود را در پارک برگزار می کرده و اهل یزد نیست و یک فروشگاه لوازم ورزشی
نیز دارد که از این طریق نیز با گران فروشی والدین را سر کیسه می کرد.

تجاوز جنسی مربی اسکیت به کودکان و جوابیه فدراسیون

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: