تجاوز یعنی…

5262161465

تجاوز یعنی…!!

تو تاکسی خانوم بغل دستی از نوع نشستن یک مرد احساس راحتی نکنه…!!

تجاوز یعنی…!!
دختری به خاطر ترس از نگاه هرزه یک مرد…!! تو گرمای تابستون مجبور شه مسیری رو بدوه…!!

تجاوز یعنی…!!
دوستت دارم گفتنت هزار تا معنی بده

تجاوز یعنی…!!
ویران کردن کاخ آرزوهای یک زن

تجاوز یعنی…!!
به قیمت عشق، زن را با تن سنجیدن

تجاوز یعنی…!!
اسمش را دوستی ساده گذاشتی و دختری به نام دل عشقش دانست.

تجاوز یعنی…!!
به جرم پاک بودن طرد شدن

بله…!!
تجاوز تنها به معنی به زور هم آغوش شدن نیست …  / مجله مراحم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: