تجاوز یک پدر به دخترش + فیلم

تجاوز یک پدر به دخترش ، فیلم تجاوز یک مرد به دختر ۱۴ ساله اش

زنی که همسرش را در حین تجاوز به دخترش به قتل رساند.

این زن در بازجویی خود بیان میکند که همسرش به اتاق دختر ۱۴ ساله اش رفته و در حال تجاوز به او بوده که من به خانه آمدم و با دیدن این صحنه همسرم را به قتل رساندم !

این مادر در حالی که گریه امانش نمیداد بیان میکند که وقتی دخترم را زیر همسرم دیدم گویا همه دنیا روی سرم خراب شد و فقط با کشتن او میتوانستم آرام بگیرم.

فیلم تجاوز یک پدر به دخترش

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: