تجربه درد زایمان طبیعی توسط مردان + عکس

تجربه درد زایمان طبیعی توسط مردان

درد زایمان طبیعی بنا به گفته پزشکان و کسانی که این درد را تحمل کردند خیلی وحشتناک و غیر قابل تحمل است .

البته این درد شامل کسانی که زایمان سزارین میکنند نمیشود و کسانی که بطور طبیعی زایمان کردند این درد را حس کردند.

درد زایمان طبیعی

دانشجویان مرد با انجام تست درد زایمان طبیعی در صدد برآمدند تا بفهمند که چقدر میتوانند این درد را تحمل کنند. یک پسر دانشجو برای این کار داوطلب شد تا این درد را تجربه کند، که با اولین درد و به مدت ۲۰ ثانیه نتوانست این فشار را تحمل کند و با داد و فریاد خواست تا دستگاه فشار درد را متوقف کنند. .

” جانی ودز” دانشجوی شجاعی که در یک آزمایش تست درد زایمان طبیعی شرکت کرد با فریادهای بلندش شدت این درد را نشان داد.

تجربه درد زایمان طبیعی برای پسر دانشجو

تجربه درد زایمان طبیعی

تجربه درد زایمان طبیعی دانشجوی مرد

گروهی از محققان دانشگاه “Lincoln Memorial ” در تنسی برای انجام یک آزمایش در رابطه با تحمل شدت درد زایمان از دانشجویان خواستند تا آن ها را همراهی کنند . در میان صدها دانشجو “جانی” برای این تست داوطلب شد و یکی از دوستان صمیمی اش هم برای در حفظ او حین انجام تست به اتاق مخصوص آمد.

همه چیز برای انجام آزمایش اماده شد و اتصالات ایجاد کننده دردی برابر درد زایمان به دانشجوی جوان نصب شد .

چهره او از همان ثانیه ابتدایی شدت درد را نشان می داد.

 

تجربه درد زایمان طبیعی توسط مردان

تجربه درد زایمان طبیعی توسط مردان

کارشناس حاضر در اتاق مدام به او می گفت که با کشیدن نفس عمیق آستانه تحمل درد را بالا ببرد.

در حالیکه دوست پسرجوان او را محکم نگاه داشته بود دردها شدت گرفت.

چند ثانیه بعد پسرجوان فریاد کشید ، فریادهایی مداوم که التماس می کرد تا دستگاه را خاموش کنند.

دستگاه خاموش شد چرا که مرد جوان تحمل درد را نداشت.

“جانی” بعد از این تست گفت :زمانی که به راحتی انجام این تست را پذیرفتم همسرم با خنده به من گفت که هرگز نمی توانم درد شبیه سازی شده زایمان را تحمل کنم ولی فکر می کردم آن قدرها هم سخت نباشد ، حالا بعد از تحمل تنها ۲۰ ثانیه از درد زایمان باید بگویم که هرگز نمی توانم چنین دردی را تحمل کنم.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: