تراشیدن موهای علی ضیا در برنامه ویتامین ۳

 برنامه ویتامین ۳ که اجرای بر عهده علی ضیا است، اجرای آخرین برنامه حاشیه جالبی داشت.

 محمدعلی محمدیان معلم فداکار مریوانی و ماهان رحیمی دانش آموز بیمار مریوانی مهمان این برنامه بودند.

در اقدامی جالب علی ضیا در حمایت از کودکان سرطانی سر خود را به دست معلم فداکار مریوانی تراشید.
 

 

علی ضیا ,عکس علی ضیا ,علی ضیا کچل ,کچل کردن علی ضیا

تراشیدن موی سر علی ضیا در برنامه ویتامین ۳

علی ضیا ,عکس علی ضیا ,علی ضیا کچل ,کچل کردن علی ضیا

تراشیدن موی سر علی ضیا در برنامه ویتامین ۳

علی ضیا ,عکس علی ضیا ,علی ضیا کچل ,کچل کردن علی ضیا

تراشیدن موی سر علی ضیا در برنامه ویتامین ۳

علی ضیا ,عکس علی ضیا ,علی ضیا کچل ,کچل کردن علی ضیا

عکس کچل علی ضیا

علی ضیا ,عکس علی ضیا ,علی ضیا کچل ,کچل کردن علی ضیا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: