ترافیک وحشتناک در مرز چذابه +تصاویر

ترافیک وحشتناک در مرز چذابه

با وجود اینکه مسئولین با تکمیل ظرفیت مرز مهران زائران را به خروج از مرزهای چذابه و شلمچه ترغیب می کنند، در مسیر مرز چذابه نیز وضعیت مناسبی مشاهده نمی کنیم.

لازم به ذکر است که مرز مهران صبح امروز به دلیل ازدحام جمعیت از طرف کشور عراق بسته شد و مرزبانان عراقی گیت‌ها را تخلیه کردند. 

  ترافیک شدید در مرز چذابه

ترافیک شدید در مرز چذابه,ترافیک وحشتناک در مرز چذابه,ترافیک
ترافیک شدید در مرز چذابه,ترافیک وحشتناک در مرز چذابه,ترافیک
ترافیک شدید در مرز چذابه,ترافیک وحشتناک در مرز چذابه,ترافیک
ترافیک شدید در مرز چذابه,ترافیک وحشتناک در مرز چذابه,ترافیک
ترافیک شدید در مرز چذابه,ترافیک وحشتناک در مرز چذابه,ترافیک
ترافیک شدید در مرز چذابه,ترافیک وحشتناک در مرز چذابه,ترافیک
ترافیک شدید در مرز چذابه,ترافیک وحشتناک در مرز چذابه,ترافیک
ترافیک شدید در مرز چذابه,ترافیک وحشتناک در مرز چذابه,ترافیک

  ترافیک شدید در مرز چذابه

ترافیک شدید در مرز چذابه,ترافیک وحشتناک در مرز چذابه,ترافیک
ترافیک شدید در مرز چذابه,ترافیک وحشتناک در مرز چذابه,ترافیک
ترافیک شدید در مرز چذابه,ترافیک وحشتناک در مرز چذابه,ترافیک
ترافیک شدید در مرز چذابه,ترافیک وحشتناک در مرز چذابه,ترافیک

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: