ترامپ قورباغه ای (تصاویر)

ترامپ قورباغه کمپینی است که در تویتر به راه افتاده و ترامپ را سوژه قرار داده اند. دونالد ترامپ به دلیل مخالفان زیادی که دارد هر روز به یک شکل مورد تمسخر مردم قرار میگیرد که این بار چانه او را سوژه قرار داده اند.

این بار چند کاربر توییتر به سراغ چانه ترامپ رفته و قورباغه ای در آن پیدا کرده اند! یکی از کاربران حتی نام رئیس جمهور قورباغه را برای این چانه برگزیده و نقل قول هایی از او ارسال نموده است! تصاویر زیر شوخی کاربران توییر با چانه ترامپ را نشان می دهند.

ترامپ قورباغه

 
ترامپ قورباغه
 سوژه شدن چانه دونالد ترامپ به شکل قورباغه
ترامپ قورباغه
  سوژه شدن چانه دونالد ترامپ به شکل قورباغه
ترامپ قورباغه
 سوژه شدن چانه دونالد ترامپ به شکل قورباغه 
ترامپ قورباغه
  سوژه شدن چانه دونالد ترامپ به شکل قورباغه
ترامپ قورباغه
 سوژه شدن چانه دونالد ترامپ به شکل قورباغه 
ترامپ قورباغه
  سوژه شدن چانه دونالد ترامپ به شکل قورباغه
ترامپ قورباغه
 سوژه شدن چانه دونالد ترامپ به شکل قورباغه 
ترامپ قورباغه
 سوژه شدن چانه دونالد ترامپ به شکل قورباغه 
ترامپ قورباغه
 سوژه شدن چانه دونالد ترامپ به شکل قورباغه 
ترامپ قورباغه
 سوژه شدن چانه دونالد ترامپ به شکل قورباغه 
ترامپ قورباغه
 

عکس های خنده دار ترامپ

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: