ترسم این است نیایی نفسم تنگ شود

http://files.chesscomfiles.com/images_users/tiny_mce/caspian_banoo/Www_Mypix__ir-20.jpg

 

 ترسم این است نیایی نفسم تنگ شود
 نقش رویایی تو هی کم و کم رنگ شود


 ثانیه گُم بشود عقربه ها گیج شود
 دل خوش باورم آواره و دلتنگ شود

ترسم این است از این خانه دلت قهر کند
 قصّه ها کَم بشود فاصله فرسنگ شود


 نکند بوسه بمیرد خبرش گم بشود
 دل شکستن نکند مایه ی فرهنگ شود

 نکند فاحشه گی معنی لبخند دهد
 بوسه ای گُل بدهد ترجمه اش ننگ شود


 نکند شاخه ی لرزان بشود شانه ی من
 هق هق گریه ی بندآمده آهنگ شود

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: