ترفند داعش برای غافلگیر کردن سپاه در تهران

ترفند داعش برای غافلگیر کردن سپاه در تهران ، کار کثیف داعش در ساختمان مجلس

چهار نیروی تروریستی داعش که به تهران حمله کرده بودند بعد از به شهادت رساندن برخی از مردم و کارمندان ساختمان مجلس زیر جنازه انها بمب کار گذاشته بودند که در صورت تکان دادن آنها منفجر شوند.

ترفند داعش برای غافلگیر کردن

ترفند داعش برای غافلگیر کردن سپاه در تهران

با کشته شدن تمام اعضای تیم تروریستی، نیروهای ویژه سپاه کار پاکسازی ساختمان را آغاز می‌کنند و باز هم سردار پاکپور شخصا فرماندهی این عملیات را برعهده گرفته و همراه با تیمی از نیروهای ویژه سپاه کار پاکسازی را آغاز می‌کند و پس از پاکسازی کامل ساختمان، طبقات به نیروهای دیگر واگذار می‌شود

 گذاشتن بمب زیر جنازه ها در مجلس

به گزارش تسنیم ، در جریان پاکسازی ساختمان، نیروهای سپاه متوجه می‌شوند که تروریست‌ها در زیر برخی از اجساد شهدا، نارنجک کار گذاشته‌اند تا در صورت جابجایی شهدا، نارنجک‌ها منفجر شوند که این حربه نیز با هوشیاری نیروهای سپاه خنثی می‌شود.

با پایان یافتن عملیات و کشته شدن تمام تروریست‌ها، تعدادی از نمایندگان مجلس خود را به سردار پاکپور و نیروهایش رسانده و از وی و تیمش قدردانی کردند.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: