هوشیاری به موقع راننده قطار مانع وقوع حادثه شد + عکس

هوشیاری به موقع لوکوتیوران مانع بروز فاجعه شد + عکس

ترمز به موقع لوکوموتیوران 

 

مجله مراحم : صبح روز گذشته یکدستگاه کامیونت ایسوزو که بعداز ایستگاه کاشان روی ریل خراب شده و متوقف بود باهوشیاری و ترمز بموقع لکوموتیوران از وقوع حادثه تصادف جلوگیری شد و پس از حدود یک ساعت خط آزاد شد.

تصادفات ریلی ایران , ترمز به موقع لوکوموتیوران , آمار تصادفات ریلی, هوشیاری لوکوموتیوران, قطار ایستگاه کاشان
تصادفات ریلی ایران , ترمز به موقع لوکوموتیوران , آمار تصادفات ریلی, هوشیاری لوکوموتیوران, قطار ایستگاه کاشان
تصادفات ریلی ایران , ترمز به موقع لوکوموتیوران , آمار تصادفات ریلی, هوشیاری لوکوموتیوران, قطار ایستگاه کاشان
تصادفات ریلی ایران , ترمز به موقع لوکوموتیوران , آمار تصادفات ریلی, هوشیاری لوکوموتیوران, قطار ایستگاه کاشان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: