تست تصادف رقیب پراید (تصاویر)

تصاویر/ تست تصادف رقیب پراید

همزمان با اعلام توقف تولید خودروی تسورو در مکزیک تست تصادف این خودرو نیز در شرکت بیمه‌ای در ویرجینیای آمریکا برگزار شد.

تست تصادف رقیب پراید

تسورو اگرچه خودروی محبوب رانندگان تاکسی است ولی اغلب بدون ایربگ عرضه می‌شود و به دلیل آمار بد تصادفات به شدت مورد انتقاد قرار دارد. تسورو از اوایل دهه ۱۹۸۰ تولید می‌شود، در واقع گاو شیرده نیسان بوده و یکی از قدیمی‌ترین خودروهایی است که همچنان در جهان تولید می‌شود.
 
تسورو اولین خودروی بسیاری از مردم مکزیک بوده و برای به چالش کشیدن فولکس قورباغه ای وارد این کشور شد. سازمان ایمنی مکزیک اوایل امسال در گزارشی اعلام کرد: تسورو در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ عامل بیش از چهار هزار مرگ و میر جاده‌ای در مکزیک شناخته شده است.
 
تست تصادف رقیب پراید, آزمایش پراید, تست استحکام پراید
تست تصادف رقیب پراید, آزمایش پراید, تست استحکام پراید
تست تصادف رقیب پراید, آزمایش پراید, تست استحکام پراید
تست تصادف رقیب پراید, آزمایش پراید, تست استحکام پراید
تست تصادف رقیب پراید, آزمایش پراید, تست استحکام پراید
تست تصادف رقیب پراید, آزمایش پراید, تست استحکام پراید
تست تصادف رقیب پراید, آزمایش پراید, تست استحکام پراید
تست تصادف رقیب پراید, آزمایش پراید, تست استحکام پراید
تست تصادف رقیب پراید, آزمایش پراید, تست استحکام پراید
تست تصادف رقیب پراید, آزمایش پراید, تست استحکام پراید
تست تصادف رقیب پراید, آزمایش پراید, تست استحکام پراید
تست تصادف رقیب پراید, آزمایش پراید, تست استحکام پراید
تست تصادف رقیب پراید, آزمایش پراید, تست استحکام پراید
تست تصادف رقیب پراید, آزمایش پراید, تست استحکام پراید

تست تصادف رقیب پراید

تست تصادف رقیب پراید, آزمایش پراید, تست استحکام پراید
تست تصادف رقیب پراید, آزمایش پراید, تست استحکام پراید
تست تصادف رقیب پراید, آزمایش پراید, تست استحکام پراید
تست تصادف رقیب پراید, آزمایش پراید, تست استحکام پراید
تست تصادف رقیب پراید, آزمایش پراید, تست استحکام پراید
تست تصادف رقیب پراید, آزمایش پراید, تست استحکام پراید
تست تصادف رقیب پراید, آزمایش پراید, تست استحکام پراید
تست تصادف رقیب پراید, آزمایش پراید, تست استحکام پراید
تست تصادف رقیب پراید, آزمایش پراید, تست استحکام پراید
تست تصادف رقیب پراید, آزمایش پراید, تست استحکام پراید
تست تصادف رقیب پراید, آزمایش پراید, تست استحکام پراید
تست تصادف رقیب پراید, آزمایش پراید, تست استحکام پراید
تست تصادف رقیب پراید, آزمایش پراید, تست استحکام پراید
تست تصادف رقیب پراید, آزمایش پراید, تست استحکام پراید
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: