تست هوش برای آی کیو های بالا

a9bf1bd1fd

دهقانی تعدادی گوسفند برای فروش به شهر برد.

نصف آن ها را به اضافه نیم گوسفند به یک نفر فروخت.

نصف به اضافه نیم از گوسفند های باقی مانده را به نفر دوم فروخت.

و نصف به اضافه نیم از گوسفند های موجود را نیز به نفر سوم فروخت.

و با ۳ گوسفند که باقی مانده بود به ده برگشت.

    سوال معما: او چند گوسفند به شهر برده بود؟

۱) ۳۲     ۲) ۳۴      ۳) ۳۸       ۴) هیچ کدام

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

پاسخ معما: گزینه ۴

 

    توضیحات:

نصف + نيم گوسفند ها رو از دست مي ديم اگر ۳۱ گوسفند داشته باشيم يعني ۱۶ گوسفند فروختيم مي مونه ۱۵ تاي بقيه

نصف + نيم هم نفر دوم مي خره يعني۵/۷ +۵/. ميشه ۸ تا كه نفر دوم مي بره

از خير نصف + نيم ديگه هم مي گذريم كه از ۷ تاي باقيمونده كم مي شه يعني ۴تا

در نهايت مي مونه ۳تا گوسفند

اگر ۴۱ گوسفند داشته باشيم آخرش ۴تا برامون مي مونه

ازينكه اين معما رو بررسي كرديد جدا خوشحال شدم.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: